Bliv Medlem

Vi vil gerne have dig som medlem af Biografforeningen Dagmar.

Det bliver du ved at indbetale et kontingent, som i 2023 er på 100 kr.

Kontingentet indbetales på foreningens kontonr. 9738 – 3165523 (Frøs Sparekasse).

NB!  Husk at oplyse dit navn og din email-adresse. så vi kan informere dig om filmklubbens forevisninger og foreningens aktiviteter i øvrigt. Filmene i Ribe Filmklub vises gratis. Det er ikke tilladt at tage entré. Men der er udgifter til filmleje, foredrag med videre.  Derfor er det vigtigt med støtte i form af medlemsbidrag. Samtidig er du med til at tilkendegive, at du bakker op om foreningen og dens  aktiviteter.

Foreningens privatlivspolitik