Biografforeningen Dagmar

Formål og historie

Biografforeningen Dagmar blev stiftet med det formål at arbejde for etablering af en biograf i Ribe. Foreningen lagde ud med at præsentere et projekt med opførelse af en biograf i tilknytning til Ribe Fritidscenter. Det lykkedes ikke at rejse de nødvendige midler til opførelsen, hvorfor projektet blev skrinlagt. Et biografprojekt i tilknytning til  Vikingemuseet på Odinsplads har ligeledes været drøftet men droppet. Blandt andet på grund af manglende kommunal støtte til driften.

Aktiviteter

For øjeblikket arbejder foreningen ikke med konkrete biografprojekter, men har øjnene åbne for nye muligheder på sigt. Blandt andet i forbindelse med udnyttelsen af Ribe Jernstøberis arealer i Ribe by. For at stimulere interessen for film og fastholde interessen for en biograf i Ribe har foreningen indgået et samarbejde med Ribe Bibliotek om at drive Ribe Filmklub

Biografforeningen Dagmars bestyrelse:

Formand: H.C. Bonde: mailadresse  bodil.bonde@stofanet.dk, tlf. 40182491

Kasserer: Ib Østerlund Madsen: ibbo2b@gmail.com, tlf. 4047 0633

Øvrige medlemmer:
Bente Kann (næstformand),  Birthe Christiansen, (sekretær), og Jens H. Larsen,(web, pr.).
Suppleanter: Frits Sandberg og Brian Lønne.

Generalforsamling marts 2022

Formandsberetning for 2021

Årsregnskab 2021 og budget 2022

Generalforsamling marts 2022 – referat

Foreningens vedtægter